Image for post
Image for post
foto: Mirjam Deckers

Van 2 universitaire studies en 2 banen naar een leven in het klooster

Mirjam Deckers’ (24) leven werd omgegooid. Van haar drukke leven in Groningen met twee universitaire studies en twee banen naar een klooster in de bossen van Deventer. Geen gewone weg voor een student, maar ze twijfelde geen moment. “Ik moest daar heen.”

Als Mirjam zichzelf zou moeten omschrijven zou dat: verwonderd, creatief en intelligent zijn. “Ik kan intens verwonderd blijven van alles wat er om mij heen is, ook al is het gewoon een wandelingetje door het park of zie ik dezelfde mensen voor de zoveelste keer…


Thijs Doedens is student journalistiek op de christelijke hogeschool ede en zit in het derde jaar. Naast zijn studie werkt hij bij de Albert Heijn en is hij kringleider bij de Navigators Ede, een studentenvereniging. We interviewden hem over zijn studie en zijn visie op de journalistiek.

Waarom ben je journalistiek gaan studeren?

“Ik denk deels door de open dagen. Hiervoor had ik een tussenjaar, omdat ik het nog niet wist wat ik wilde. Toen ben ik twee keer op de CHE wezen kijken. De radio en tv-studio vond ik gaaf en het ging toen ook al over de media…


Image for post
Image for post
Pim de Visser

Het stond 5–5. Met zwetende hoofdjes renden de jongens over het voetbalveld. Ze moesten en zouden winnen, want dan zouden ze de kampioenschappen van het dorp winnen! Hun korte beentjes dribbelden achter de bal aan, vanaf de zijlijn riepen gespannen ouders hun frustratie eruit. Pim, een dunne jongen met een gezonde bos krullen, kreeg eindelijk de bal te pakken. Hij voelde dat alle blikken op hem gericht waren: nu moest hij het doen, nu of nooit. Hij had de andere vijf doelpunten al gemaakt voor zijn team, maar hij zou het zichzelf nooit vergeven als ze niet zouden winnen. Zo…


Image for post
Image for post

Wie leeft er in 2020 nou nog in een klooster? Dat is toch allang uitgestorven? of misschien stelt u zich er een afgelegen huisje waar een paar bejaarden de bijbel lezen bij voor? Op zich geen gekke gedachte, want ja het neemt het kloosterleven neemt af in Nederland, maar het bestaat nog steeds! En mensen sluiten zich er ook nog steeds bij aan. We duiken dieper met u dit leven in en richten ons op open kloosters. Waar iedereen een dag, een week of een jaar mee mag draaien met de nonnen of monniken.

Het kloosterleven

Het nonnenleven is al iets heel…

Elsemieke van Leersum

journalistiek student — Christelijke Hogeschool Ede

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store