Image for post
Image for post
Pim de Visser

Het stond 5–5. Met zwetende hoofdjes renden de jongens over het voetbalveld. Ze moesten en zouden winnen, want dan zouden ze de kampioenschappen van het dorp winnen! Hun korte beentjes dribbelden achter de bal aan, vanaf de zijlijn riepen gespannen ouders hun frustratie eruit. Pim, een dunne jongen met een gezonde bos krullen, kreeg eindelijk de bal te pakken. Hij voelde dat alle blikken op hem gericht waren: nu moest hij het doen, nu of nooit. Hij had de andere vijf doelpunten al gemaakt voor zijn team, maar hij zou het zichzelf nooit vergeven als ze niet zouden winnen. Zo fanatiek als ie was gooide hij zijn laatste energie in de strijd. Hij schoot. Terwijl de bal door de lucht naar het doel van de tegenstanders vloog leek het alsof de tijd stil stond. Alle ogen volgde gespannen de bal. Luid gejuich steeg op, want nog voor Pim het door had zat de bal in het doel. …


Image for post
Image for post

Wie leeft er in 2020 nou nog in een klooster? Dat is toch allang uitgestorven? of misschien stelt u zich er een afgelegen huisje waar een paar bejaarden de bijbel lezen bij voor? Op zich geen gekke gedachte, want ja het neemt het kloosterleven neemt af in Nederland, maar het bestaat nog steeds! En mensen sluiten zich er ook nog steeds bij aan. We duiken dieper met u dit leven in en richten ons op open kloosters. Waar iedereen een dag, een week of een jaar mee mag draaien met de nonnen of monniken.

Het kloosterleven

Het nonnenleven is al iets heel ouds. Ongeveer 1500 jaar geleden werd het eerste grote klooster in Europa gesticht: Sint Benedictus. In Nederland komen de eerste kloosters ongeveer 200 jaar later. Nonnen en monniken houden zich bezig met lezen, schrijven, bidden en werken. Het werk wat ze doen verschilt per klooster. Bijvoorbeeld kruiden kweken, wijn maken, zieken verzorgen of een bakkerij. In een open klooster ligt er ook een grote taak bij het leiden en verzorgen van de bezoekers. …

About

Elsemieke van Leersum

journalistiek student — Christelijke Hogeschool Ede

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store